Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.
Για να λάβετε την αποζημίωση θα πρέπει να είναι ενεργή η κάλυψη στο συμβόλαιό σας. Να καλέσετε την Τροχαία ώστε να καταγράψει ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο και ότι φταίει αποκλειστικά. Να καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος προκειμένου να καταγράψει το συμβάν, να κάνετε αρνητική δήλωση.
Η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού μας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είμαστε υπεύθυνοι για το τροχαίο ατύχημα.
Με την συγκεκριμένη κάλυψη, ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών σε τροχαίο ατύχημα, είτε σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ανασφάλιστος, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική όλα τα σχετικά έξοδα.
Η απαλλαγή είναι το χρηματικό ποσό που δεν υποχρεούται η ασφαλιστική εταιρία να αποδώσει ως αποζημίωση στον ασφαλισμένο και επιβαρύνει τον πελάτη σε κάθε περίπτωση ζημιάς. Άρα εφόσον έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, σε περίπτωση ζημιάς η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής της ζημιάς.

ΘΕΛΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ?

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή σχόλιο σε θέματα που αφορούν την εταιρεία μας.